مواد شیمیایی جهت حفاظت از تاسیسات

بهسازی آب فرایندی

دو فرایند اصلی بهسازی آب های صنعتی در صنایع نفت عبارتند از:

۱- بهسازی پساب های صنعتی

۲ – بهسازی آب های تزریقی به میادین هیدروکربوری.

مقادیر زیادی از بهسازی آب مربوط به واکنش با جامدات و باکتری ها در فرایند می شود. بهسازی پساب فرایندی است که استفاده می شود تا پساب ها را به چرخه آب با کمترین آثار زیست محیطی برگرداند. این روش احیای آب نامیده می شود زیرا پساب های تصفیه شده می توانند برای اهداف دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

دفع فاضلاب از کارخانه های صنعتی یک مشکل دشوار و پر هزینه است. بیشتر پالایشگاه های نفتی، کارخانه های شیمیایی و پتروشیمی دارای تاسیسات محلی برای بهسازی فاضلاب های خود هستند زیرا غلظت آلاینده در فاضلاب مطابق با قوانین محلی و / یا ملی برای دفع فاضلاب به رودخانه ها، دریاچه ها و یا اقیانوس ها مشخص می باشد. دیگر پروسه های صنعتی مانند تولید کاغذ و پالپ (Pulp) که فاضلاب زیادی را ایجاد می کنند، باعث ایجاد نگرانی های زیست محیطی شده اند که منجر به توسعه فرآیندهای تصفیه آب در این کارخانه ها می شود تا قبل از دفع فاضلاب ها به محیط زیست تصفیه صورت پذیرد.

مواد شیمیایی در طول تصفیه فاضلاب برای تسریع شدن گند زدایی و بهسازی آب استفاده می شوند. چندین فرآیند شیمیایی مجزا از جمله انعقاد شیمیایی، رسوب گذاری شیمیایی، اکسیداسیون شیمیایی و اکسیداسیون پیشرفته، تبادل یونی و خنثی سازی و تثبیت شیمیایی وجود دارد که می تواند در هنگام تصفیه فاضلاب های صنعتی اعمال شود.
در صنایع نفت و گاز، مواد شیمیایی گسترده ای برای تولید آب با کیفیت مناسب جهت تخلیه به محیط زیست و یا تزریق به مخازن هیدروکربوری کاربرد دارند. در صنایع نفت دریایی با توجه به در دسترس بودن آب دریا تزریق این آب به مخازن هیدروکربوری بسیار مرسوم می باشد. شرکت ویرا بسپار برتر طیف گسترده ای از مواد شیمیایی نوآورانه را برای تزریق آب به مخازن نفت و تصفیه پساب صنعتی تولید می کند که شامل محصولات زیر می باشند.

اکسیژن زدا

مواد شیمیایی اکسیژن زدا برای حذف اکسیژن محلول از جریان آب استفاده می شوند. تعدادی زیادی از ترکیبات تجاری برای حذف اکسیژن محلول وجود دارد که شامل مواد زیر می باشد.

(sodium sulfite (Na2SO3

(sulfur dioxide (SO2

(sodium bisulphate (NaHSO3

(sodium metabisulfite (Na2S2O5

(ammonium bisulfite (NH4HSO3

دریافت برگه اطلاعات ایمنی (MSDS)​

3020 Oxygen Scavenger
3021 Oxygen Scavenger

دریافت برگه اطلاعات ایمنی (TDS)​

3020 Oxygen Scavenger
3021 Oxygen Scavenger

جاذب املاح معلق‌/ مواد منعقد کننده

مواد شیمیایی منعقد کننده شرکت ویرا بسپار برتر به انعقاد و تجمع ذرات جامد و قطرات روغن و تبدیل آن ها به ذرات بزرگتر کمک می کند تا جداسازی آنها از آب افزایش یابد. مواد شیمیایی جاذب املاح معلق‌ در فرایندهای تزریق آب برای حذف مواد جامد، شفاف سازی آب و جلوگیری از تشکیل رسوبات کربناته استفاده می شوند. مواد شیمیایی منعقد کننده، بار الکتریکی منفی ذرات که باعث دور شدن ذرات جامد و کولوئید ها از یکدیگر می شود را خنثی می کند. مواد شیمیایی جاذب املاح معلق از ذرات با بار مثبت تشکیل شده اند که با اضافه شدن به آب سبب خنثی شدن بار ذرات منفی می شود. به طور معمول مواد جاذب املاع معلق آلی، معدنی و ترکیب این دو برای حذف ذرات معلق از آب استفاده می شوند. وقتی یک ماده شیمیایی جاذب املاح معلق معدنی به آب حاوی ذرات معلق اضافه می شود، یون های فلزی کاتیونی موجود در این ماده شیمیایی بار منفی ذرات و کولوئید ها را خنثی می کند. منعقد کننده ها (Flocculant) ذرات ناپایدار را دور خود جمع و سبب تجمع و خارج شدن آن ها از محلول می شود.

کف زدا یا ضد کف

کف در بعضی از سیستم های آب (به عنوان مثال، آب دریا) در اثر افت فشار زیاد و شرایط آشفتگی جریان ایجاد می شود. تشکیل کف به شدت غیر قابل پیش بینی است و می تواند مشکلات فراوانی به خصوص در برج های هوازدا ایجاد کند. در برج های هوازدا، کف ممکن است منجر به خطا در اندازه گیری سطح مایع و کاهش بازده حذف اکسیژن شود. مواد شیمیایی ضد کف موادی بر پایه پلی گلایکول و یا سیلیکون هستند که به صورت کاملا محلول در آب و یا پراکنده در آب (water-dispersible) وجود دارند. در مقادیر کمتر از ppm 1 این مواد می توانند سبب کاهش کشش سطحی حباب ها و متلاشی شدن آن ها شوند. این مواد به داخل برج هوازدا قبل از توزیع کننده داخلی (Inlet distributor) تزریق می شوند. در سیستم های تزریق آب مواد ضد کف بر پایه پلی گلایکول ترجیح داده می شوند زیرا مواد شیمیایی بر پایه سیلیکون رسوبات ریز تولید می کند که سبب کاهش نرخ تزریق پذیری می شود. با این حال ضد کف بر پایه سیلیکون ممکن است در شرایط فرایندی دشوار و دما های پایین با تمایل به کف کردن زیاد به کار رود.

بازدارنده خوردگی

با توجه به اینکه جنس خطوط لوله و تجهیزات فرایندی کارخانه تزریق آب به مخازن هیدروکربوری که در تماس با آب تولیدی از چاه های نفت و آب دریا قرار دارد از فولاد کربنی می باشد بنابراین واکنش های شیمیایی و الکتروشیمیایی در آن ها اتفاق می افتد. ​ماده شیمیایی بازدارنده خوردگی سیستم تزریق آب شرکت ویرا بسپار برتر نرخ خوردگی را با تاثیر بر فرایندهای الکتروشیمیایی بین فلز و آب به شدت کاهش می دهد. یکی از روش های رایج جهت کنترل فرایند های الکتروشیمیایی تشکیل یک لایه نازک از ماده شیمیایی بر روی سطح فلز است که انتقال یون به سطح فلز را کاهش می دهد. یکی از روش های شیمیایی، استفاده از بازدارنده های تشکیل دهنده فیلم بر روی سطح فلز است. این بازدارنده ها بر پایه آمین هستند و پیوند شیمیایی با سطح فلز تشکیل داده و حل شدن آن در سیال را غیر ممکن می کند.

بازدارنده های خوردگی ما بر اساس آزمایش های میدانی و آزمایشگاهی انتخاب می گردند. مزیت تست های آزمایشگاهی ما ارزیابی سریعتر و با دقت بسیار بالا است. با این حال آزمایش های میدانی نیز جهت ارزیابی ضد خوردگی ها قابل انجام است و با استفاده از حلقه خوردگی (Corrosion loop) می توان کیفیت مواد را ارزیابی نمود.

عوامل زیادی بر میزان خوردگی این تجهیزات اثر دارند که در پایین بیان شده است

نوع فلز

pH آب

اکسیژن حل شده، نمک حل شده و گاز های اسیدی در آب

دما، فشار و سرعت سیال

دو روش رایج جهت انجام تست های آزمایشگاهی و میدانی ضد خوردگی های سیستم آب

تست آزمایشگاهی LPR linear polarization resistance

ارزیابی کوپن های خوردگی و پراب ها الکتریکی در آزمایش های میدانی

دریافت برگه اطلاعات ایمنی (MSDS)​

5510 WATER INJECTION CORROSION INHIBITOR

دریافت برگه اطلاعات فنی (TDS)

5510 WATER INJECTION CORROSION INHIBITOR

استاندارد ارزیابی

ارزیابی بازدارنده خوردگی (استاندارد ASTM G170)
روبنده گاز سولفید هیدروژن در صنایع نفت و گاز
بازدارنده خوردگی برای پیشگیری از خوردگی بالای خط لوله
روش آزمایشگاهی جهت ارزیابی بازدارنده های خوردگی میادین نفت (NACE 1D196)
روش چرخ دوار جهت ارزیابی بازدارنده های خوردگی (NACE 1D182)

باکتری کش

انواع مواد شیمیایی باکتری کش در دسترس هستند و بر پایه موارد زیر انتخاب می شوند. در سیستم های آب دریا کلرین (Chlorine) به عنوان باکتری کش اولیه استفاده می شود.

سرعت کشتن باکتری های بی هوازی

سرعت کشتن باکتری های هوازی

توانایی نفوذ به فیلم های سطح

Quaternary ammonium compounds

Chlorinated phenols

Organometallic compounds

Sulfur organic compounds

THPS

Glutaraldehyde

دریافت برگه اطلاعات ایمنی (MSDS)​

7520 Biocide
7530 Biocide

دریافت برگه اطلاعات فنی (TDS)

7520 Biocide
7530 Biocide

ارزیابی مواد باکتری کش (NACE TM0194)

نحوه انتخاب و ارزیابی باکتری کش ها (Nace 31205)

بازدارنده رسوب

تغییرات فشار و دما بر حلالیت اجزای شیمیایی در آب تاثیر می گذارد و ممکن است سبب تشکیل شوند. بسته به ترکیبات موجود در آب، انواع مختلف رسوب می تواند در خطوط لوله، تجهیزات، سیستم کنترل، پمپ و … تشکیل شود. تشکیل رسوبات منجر به آسیب دیدن تاسیسات، انسداد و آلودگی آن ها می شود. گستره وسیعی از مواد شیمیایی بازدارنده رسوب توسط شرکت ویرا بسپار برتر تولید شده و فرمولاسیون های نوینی توسعه یافته است تا از تشکیل رسوبات در آب پیشگیری کند. انتخاب بازدارنده رسوب مناسب به نوع رسوبات و شرایط تشکیل مانند دما و فشار سیستم بستگی دارد.

شایع ترین رسوب های موجود در سیستم تولید یا آب دریا

کربنات (Carbonate)

سولفات (Sulfate)

فسفات (Phosphate)

کمپلکس سیلیکا- فلز (Metallic-silicate complexes)

سولفید (Sulfide)

سیلیکا (Silica)

اکسید (Oxide)

آمونیوم (Ammonium)

دریافت برگه اطلاعات ایمنی (MSDS)​

9031 SCALE INHIBITOR
9032 SCALE INHIBITOR

دریافت برگه اطلاعات ایمنی (TDS)

9031 SCALE INHIBITOR
9032 SCALE INHIBITOR

استاندارد ارزیابی

استاندارد ارزیابی بازدارنده رسوبات سولفات استرانسیم و باریم

استاندارد ارزیابی بازدارنده رسوبات

نمادهای اعتبار و رسانه

درباره ما

شرکت ویرابسپار برتر شرق با فعالیت در حوزه های مختلف نظیر تولید، واردات و صادرات انواع افزودنی های پلیمری و شیمیایی به کمک پرسنل متخصص و متعهد خود با تعریف اهداف میان مدت و بلند مدت خود در نظر دارد به عنوان یکی از شرکت های فعال در این حوزه تبدیل شود. این شرکت اهداف تجاری خود را تنها به بازار صنایع پلیمری نظیر کامپاند سازی، تزریق، اکسترودر و قالب گیری بادی محدود نکرده بلکه ورود به صنایع شیمیایی همانند نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه های بزرگ کشور را نیز جزو برنامه های همکاری خود در نظر گرفته است و در این زمینه تصمیم دارد با لطف و استعانت الهی و کمک پرسنل متخصص خود، با تمام همت در این مسیر قدم بردارد.

تماس با ما​

تهران - پاسداران - خیابان مسجد جامع - نبش نگارستان هفتم - پلاک ۳۵

شبکه های اجتماعی

بستن منو