مواد شیمیایی حوزه نفت و گاز

مواد شیمیایی تضمین کننده جریان

انتقال نفت و گاز تولید شده از مخازن هیدروکربوری تا پایانه فروش، مستلزم رفع موانع و چالش های بالقوه، از جمله هیدرات های گازی، آسفالتین، واکس، رسوب، امولسیون، خوردگی و … می باشد. زیان مالی ناشی از وقفه تولید ناخواسته یا آسیب به تاسیسات و سرمایه به دلیل یک حادثه در فرایند انتقال سیال می تواند بسیار قابل توجه باشد.

کاربرد نادرست مواد شیمیایی در هنگام تولید و انتقال هیدروکربن و آب تولیدی، می تواند منجر به تشکیل رسوبات نامحلول معدنی و آلی شود. این رسوبات سبب آسیب به خطوط جریان شده و بنابراین منجر به کاهش تولید و انسداد بالقوه و فاجعه بار در خطوط لوله می شود.

ما راه حل های شیمیایی جهت تضمین جریان سیالات و انتقال آن ها ارائه می دهیم تا انتقال نفت و گاز تولید شده را از مخازن هیدروکربوری تا پایانه فروش به صورت مقرون به صرفه و موفق تضمین نماید. مواد شیمیایی تضمین کننده جریان شرکت ویرا بسپار به صورت چند منظوره برای کاهش و کنترل معضلات و مشکلات موجود در تولید نفت همچون تشکیل هیدرات های گازی، آسفالتین، واکس، رسوب، امولسیون، خوردگی فرموله شده اند.

بازدارنده وکس

بسیاری از نفت های خام حاوی واکس های محلول هستند. واکس های محلول تحت شرایط مناسب محیطی در زمان تولید، انتقال یا ذخیره سازی رسوب می کنند. تشکیل واکس در تجهیزات فرایندی و خطوط لوله، به طور بالقوه جریان را محدود کرده (سبب کاهش حجم تولید شده) و سبب ایجاد مشکلات دیگری همچون تاثیر منفی بر پایستگی خطوط انتقال می شود. عوامل مهم و موثر بر تشکیل واکس پارافینی عبارتند از: دما، شرایط آب و هوایی، نرخ سرد شدن سیال در مخازن ذخیره و خطوط لوله و پارامترهای رئولوژیکی سیال در خطوط لوله. مواد شیمیایی بازدارنده واکس شرکت ویرا بسپار برتر شامل محصولات ویژه ای است که از کلاس های مختلف مواد شیمیایی گرفته شده است. این بازدارنده ها از انسداد خطوط لوله به علت تشکیل واکس پیشگیری کرده و خواص رئولوژیکی نفت های خام حاوی پارافین محلول و ویسکوزیته بالا رابهبود می بخشد. محصولات ما بهره برداری از خطوط لوله را با بیشترین بازده عملیاتی، از طریق اجتناب از وقفه های پمپاژ و کاهش هزینه های کل تسریع می بخشد.

بازدارنده آسفالتین

مولکول های آسفالتین در اکثر نفت های خام و جریان های گاز حضور دارد و به راحتی از طریق انواع سناریوهای تولید بی ثبات می شوند. هنگامی که این مولکول ها بی ثبات می شوند، ممکن است رسوب کنند، در سطح تماس آب و نفت پراکنده شوند و یا به سطوح لوله و تجهیزات فرایندی بچسبند. این واکنشها می تواند باعث بروز مشکل در فرایند تولید با مسدودشدن خطوط لوله انتقال، کاهش نرخ تولید، مشکلات در کنترل سطح سیال در مخازن و ظروف فرایندی و کاهش بازده سیستم شود. بازدارنده آسفالتین از تجمع مولکول های آسفالتین جلوگیری می کند بنابراین پیشگیری از تشکیل آسفالتین باید از تزریق ماده شیمیایی بازدارنده به دهانه چاه های نفت انجام پذیرد. بازدارنده های آسفالتین به طور معمول به عنوان پراکنده کننده مولکول های آسفالتین عمل می کنند. بنابراین با تزریق بازدارنده آسفالتین به خطوط لوله، انتقال نفت خام بهبود خواهد یافت. بازدارنده آسفالتین به موادی اشاره دارد که با غلظت بسیار کم در حد چند ppm از تشکیل رسوبات آسفالتین در خطوط لوله پیشگیری می کند. این در حالی است که حلال های آسفالتین در غلظت های بسیار بالاتر (چند درصد) استفاده می شوند. شرکت ویرا بسپار برتر گستره وسیعی از بازدارنده ها شامل پراکنده کننده ها (dispersant) و حلال ها (Solvents) را برای حل مشکلات بوجود آمده توسط آسفالتین ارائه می دهد. مواد شیمیایی ما به کاهش خطرات ناشی از تولید آسفالتین ناپایدار کمک می کنند. مزایای آنها عبارتند از: 1- کاهش رسوب کردن آسفالتین از نفت خام؛ 2- حداکثر کردن پتانسیل تولید با جلوگیری از رسوبگذاری/ و ایجاد محدودیت در جریانهای درون لوله؛ 3- حفظ یکپارچگی تاسیسات و دارایی و افزایش اطمینان از یکپارچگی چاه ها و خطوط لوله دریایی؛ و 4- بهینه کردن عملیات های بهره برداری، حفظ حداکثر توان عملیاتی و به حداقل رساندن زمان بهره برداری.

کاهنده نیروی پسا

مواد شیمیایی کاهنده نیروی پسا، اصطکاک را در خطوط لوله انتقال کاهش می دهد. این مواد هیدروکربن های با زنجیره بلند هستند که در امتداد دیواره لوله قرار می گیرند و سبب کاهش تلاطم جریان و افت انرژی و کاهش افت فشار می شوند. استفاده از این مواد اپراتور را قادر می سازد تا جریان در خطوط لوله را با مقدار انرژی ثابت افزایش دهد و افت فشار را برای یک مقدار جریان مشخص کاهش دهد. مواد کاهنده نیروی پسای بخشی از مواد شیمیایی حوزه نفت و گاز شرکت ویرا بسپار برتر می باشد. با توجه به پایداری محصولات ما در گستره وسیعی از دما (-50 °C تا +40 °C) این مواد برای استفاده با نفت خام و نفت پالایش شده مناسب می باشند.
مواد شیمیایی کاهنده نیروی پسا تولیدی شرکت ویرا بسپار برتر طراحی شده اند تا:

ظرفیت جریان خط لوله را افزایش دهند و با کاهش افت فشار خط کارایی را بهبود بخشند

هزینه های اضافی با حذف ایستگاه های پمپ کننده میانی در طراحی کاهش یابد

مشکل محدودیت قطر خطوط لوله بدون اصلاح تجهیزات برطرف گردد

مصرف انرژی با کاهش اصطکاک در خطوط لوله کاهش یابد

فشار عملیاتی بدون کاهش ظرفیت خط لوله کاهش یابد

بازدارنده هیدرات گازی

تشکیل هیدرات گازی یکی از مشکلات اساسی در صنایع نفت و گاز می باشد که سبب انسداد خطوط لوله، اختلال در جریان گاز و مشکلات ایمنی می شود. تشکیل هیدرات گاز در خطوط لوله گاز بسیار نامطلوب می باشد و علاوه بر تهدید تضمین جریان (Flow assurance) سبب ایجاد تهدید برای پرسنل و تجهیزات می گردد. هیدرات گازی مخلوطی غیر استوکیومتری از آب و گاز طبیعی می باشد که مولکول های گاز در ساختار کریستالی چند ضلعی ساخته شده با مولکول آب به دام افتاده اند. مولکول های آب به صورت مرتب اطراف مولکول های گاز قرار می گیرند بنابراین در دام آن ها می افتند. هیدرات های گازی ظاهری شبیه یخ دارند و می توانند در دمای بالاتر از دمای یخ زدگی آب در فشارهای بالا تشکیل شوند. شرکت ویرا بسپار برتر دارای مجموعه ای بسیار تاثیر گذار و تکامل یافته از مواد شیمیایی، تجهیزات و خدمات است که در خط مقدم تلاش های صنعتی برای تولید بازدارنده هیدرات قرار دارد. بازدارنده های ما اثرات مخرب زیست محیطی ندارد و از نظر هزینه های سرمایه ای و جاری بسیار مناسب تر از متانول و گلایکول می باشد. این مواد با کنترل مکانیزم تشکیل هیدرات و همچنین جلوگیری از بهم چسبیدن ذرات کوچک هیدرات، از انسداد خطوط لوله پیشگیری می نماید و تاثیر به سزایی در حفاظت از جریان در خطوط لوله و تاسیسات دارد.

دریافت برگه اطلاعات فنی (TDS)

دریافت برگه اطلاعات ایمنی (MSDS)

بازدارنده رسوب

ممانعت از تشکیل رسوبات میادین نفتی فرایندی است جهت جلوگیری از تشکیل رسوب و پیشگیری از انسداد خطوط لوله جریانی، شیرآلات و پمپهایی که در فرایند تولید نفت استفاده می شوند. بازدارنده های رسوب یک دسته از مواد شیمیایی خاص هستند که برای کاهش و جلوگیری از تشکیل تشکیل رسوب در سیستم های حاوی آب استفاده می شوند. رسوبات میادین نفت از ته نشینی و تجمع نمک های کریستالی نامحلول در مخلوط ناپایدار فاز های آبی در فرایند های نفتی حاصل می شوند. رسوب یک اصطلاح رایج در صنعت نفت می باشد و برای توصیف ذرات جامدی که در طول زمان رشد می کنند و سبب انسداد و آسیب دیدگی خطوط لوله، شیرالات، پمپ ها و همچنین کاهش تولید می شوند استفاده می شود.

رسوب یک چالش بزرگ برای تضمین جریان در صنایع نفت و گاز می باشد. نمونه ای از رسوبات نفتی کربنات کلسیم، سولفید آهن،سولفات باریم و سولفات استرانسیم می باشند.

در میادین نفتی رسوبات معدنی زمانی تشکیل می شوند که آب سازند با یک آب دیگر که حاوی نمک های معدنی است مانند آب تزریقی به مخازن هیدروکربوری مخلوط شود. این مخلوط شدن سبب واکنش بین یون های ناسازگار و تغییر در تعادلات ترمودینامیکی سیالات مخازن می شود. در نتیجه پدیده فوق اشباع شدن برای نمک های معدنی روی می دهد. شایع ترین نوع رسوبات معدنی در صنایع نفت و گاز کربنات ها و سولفات ها هستند. همچنین سولفید ها و کلریت ها نیز اغلب تشکیل می شوند.

فرمولاسیون های منحصر به فرد ضد رسوب های ما می تواند از تشکیل انواع رسوبات رایج در صنایع نفت و گاز همچون کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات استرانسیم و سولفات باریم پیشگیری کند.

دریافت برگه اطلاعات ایمنی (MSDS 9000)

دریافت برگه اطلاعات فنی (TDS 9000)

دریافت برگه اطلاعات ایمنی (MSDS 9001)

دریافت برگه اطلاعات فنی (TDS 9001)

استاندارد ارزیابی بازدارنده رسوبات سولفات استرانسیم و باریم

استاندارد ارزیابی بازدارنده رسوبات

نمادهای اعتبار و رسانه

درباره ما

شرکت ویرابسپار برتر شرق با فعالیت در حوزه های مختلف نظیر تولید، واردات و صادرات انواع افزودنی های پلیمری و شیمیایی به کمک پرسنل متخصص و متعهد خود با تعریف اهداف میان مدت و بلند مدت خود در نظر دارد به عنوان یکی از شرکت های فعال در این حوزه تبدیل شود. این شرکت اهداف تجاری خود را تنها به بازار صنایع پلیمری نظیر کامپاند سازی، تزریق، اکسترودر و قالب گیری بادی محدود نکرده بلکه ورود به صنایع شیمیایی همانند نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه های بزرگ کشور را نیز جزو برنامه های همکاری خود در نظر گرفته است و در این زمینه تصمیم دارد با لطف و استعانت الهی و کمک پرسنل متخصص خود، با تمام همت در این مسیر قدم بردارد.

تماس با ما​

تهران - پاسداران - خیابان مسجد جامع - نبش نگارستان هفتم - پلاک ۳۵

شبکه های اجتماعی

بستن منو